Jackie Gorring

Supreme Champion - 112 x 77 cm, styrofoam print

Supreme Champion - 112 x 77 cm, styrofoam print